Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Σας γνωρίζουμε ότι ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Λ.Ε.Υ.Κ.Ο., κ. Ρεντζούλας Ανδρέας δεν εκπροσωπεί από τις 6 Οκτωβρίου 2016 το Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. από καμία θέση, διότι την 1η Οκτωβρίου έγινε δεκτή η ενυπόγραφη παραίτησή του από την Διοικητική Επιτροπή του Λ.Ε.Υ.Κ.Ο., σύμφωνα με το καταστατικό του κόμματος, και την 5ην Οκτωβρίου δεν έγινε δεκτή η ενυπόγραφη ανάκληση της παραίτησής του από την Διοικητική Επιτροπή του Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.

Ο κ. Ρεντζούλας Ανδρέας δεν νομιμοποιείται από την 6ην Οκτωβρίου 2016 να καλεί τα στελέχη του Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. σε όποιο Συμβούλιο του ΛΕ.Υ.Κ.Ο. ως εκπρόσωπος του Λ.Ε.Υ.Κ.Ο., ούτε να χρησιμοποιεί την πρώην ιδιότητά του για όποια δράση του., καθώς  και τα γραφεία του Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. για τα οποία ενδεχομένως παρανόμως να έχει κλειδιά.

Η παραβίαση των γραφείων του Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. είναι ποινικό αδίκημα διότι παραβιάζεται το ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Για λόγους ηθικής τάξης το Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. προτίθεται να αλλάξει την έδρα του  και να παραδώσει τα γραφεία του  Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. στον ιδιοκτήτη τους αφού ολοκληρωθούν οι νόμιμες διαδικασίες  λύσης του μισθωτηρίου συμβολαίου.  

Ο Πρόεδρος του Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.
Ντάλιος Κωνσταντίνος

 

 

 

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017