wrapper

Ανακοινώσεις

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ -

1) Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

Είναι κοινωνικό πρόγραμμα του πολιτικού κόμματος  - Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. - ΜΕ ΑΦΜ 090283759 ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ .
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2155452540,  κινητό 6973214671

2) ΕΔΡΑ

Έδρα ορίζεται η ΑΘΗΝΑ επί της Λ. Ποσειδώνος 54 Π.Φάληρο

3)  ΣΚΟΠΟΣ

Σημαντικό μέρος της εξέλιξης και διαμόρφωσης του ανθρώπου αποτελεί η διαδικασία της εκπαίδευσής του καθώς συμβάλει στη διεύρυνση της σκέψης του, των γνώσεων του, του χαρακτήρα του, των δεξιοτήτων και δυνατοτήτων του και στη διαμόρφωση αξιών.

Όπως δηλώνει και η σημασία της λέξης, εκπαίδευση σημαίνει ανατρέφω από παιδική ηλικία και προέρχεται από το ρήμα εκπαιδεύω, μορφώνω, διαπαιδαγωγώ.

Σκοπός λοιπόν της εκπαίδευσης, ενός δημοσίου αγαθού, είναι η μετάδοση γνώσεων, δεξιοτήτων και ανάπτυξης συμπεριφορών. Το ρόλο αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό τον έχει αναλάβει το σχολείο. Δικαίωμα στην εκπαίδευση έχουν όλοι οι άνθρωποι ανεξαιρέτως.

Δεδομένου ότι συχνά η σχολική εκπαιδευτική παροχή δεν είναι επαρκής, οι μαθητές αναζητούν επιπλέον διδακτική ενίσχυση προς προώθηση των δυνατοτήτων τους.

Αυτές και άλλες πολλές ελλείψεις  στην εκπαίδευση φιλοδοξεί να καλύψει η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ σε συνεργασία με εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς μέλη της, οι οποίοι προσφέρουν αφιλοκερδώς με ανιδιοτέλεια.

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ για την προσφορά μαθημάτων των καθηγτών μέλη της προς τους μαθητές, δέχεται οικονομική ενίσχυση από τους μαθητές για να καλύπτει τα διάφορα έξοδα του εκπαιδευτικού της προγράμματος.

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ θεώρησε αποδείξεις οικονομικής ενίσχυσης στη Βουλή των Ελλήνων, οι οποίες θα δίδονται στους γονείς των μαθητών για να εκπίπτουν και ως έξοδα από τη φορολογική τους δήλωση.

Το πρόγραμμα της ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ θα διαμορφώνεται ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκπαιδευτικής κοινωνίας των πολιτών.

4. ΜΕΛΗ.

4.1 Μέλος της ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ μπορεί να γίνει κάθε φυσικό πρόσωπο Έλληνας πολίτης που έχει την ελεύθερη άσκηση των πολιτικών δικαιωμάτων, αποδέχεται τους σκοπούς του και επιθυμεί να συμβάλλει στην επίτευξη των σκοπών αυτών.
4.2   Όλα τα μέλη, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας τους κατατάσσονται στη δύναμη της αντίστοιχης Περιφερειακής  Οργάνωσης της ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ .

4.3 Για την εκλογή του μέλους απαιτείται.
(α)  Να υποβάλει έγγραφη αίτηση στην ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ στην οποία θα δηλώνει ότι δέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του καταστατικού της.

4.4 Παύουν να είναι μέλη της:

(α)  Όσοι παραιτούνται με έγγραφη δήλωσή τους.
(β)  Όσοι διαγράφονται κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της Γ. Διευθύντριας ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ ΝΤΑΛΙΟΥ είτε λόγω αδικαιολόγητης καθυστέρησης καταβολής συνδρομής τους, είτε λόγω συμπεριφοράς τους που είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητά τους ως μελών του.

5. ΠΟΡΟΙ.

Πόροι της ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ είναι:
(α)  Η ετήσια συνδρομή των μελών που καθορίζεται ως εξής.
(β)  Για τα απλά μέλη εφ/άπαξ εγγραφή 20
(γ)  Για τα ενεργά μέλη συνεργάτες ετήσια συνδρομή 100 €.

Πόροι επίσης μπορούν να προέλθουν από δωρεές, επιχορηγήσεις, κληρονομιές, κληροδοσίες, ακόμη και εμπορικές δραστηριότητες, η άλλα νόμιμα έσοδα από διάφορες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, διαφημίσεις, λαχειοφόρες αγορές και άλλες.
 
6 .ΔΙΟΙΚΗΣΗ.

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ διοικείται απο την Γ. Διευθύντρια ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ ΝΤΑΛΙΟΥ η οποία διορίστηκε απο τον πρόεδρο του πολιτικού κόμματος - Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.-
 
Η Διευθύντρια εκπροσωπεί την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ σε κάθε δημόσιο οργανισμό και τράπεζες . Δικαιούται να ανοίξει τραπεζικό ή ταχυδρομικό λογαριασμό για την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ στο όνομα της. Η θητεία της είναι διαρκής έως ότου αντικατασταθεί από τον πρόεδρο του - Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. -.

7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΜΕΙΟ.                                                                        

Το ταμείο της ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ το διαχειρίζεται αποκλειστικά η Γ. Διευθύντρια ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ ΝΤΑΛΙΟΥ

Όλα τα στελέχη και μέλη της ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, παρέχουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικώς και αφιλοκερδώς και ουδεμία απαίτηση οικονομική έχουν από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ  παρά μόνο την υποχρέωση να πληρώνουν την ετήσια συνδρομή τους.

Έχουν επίσης όλα τα δικαιώματα και τα προνόμια ως μέλη που απορρέουν από τον εκλογικό νόμο.
 
ΑΘΗΝΑ 01- 09 -2015
Ο Πρόεδρος του ΛΕΥΚΟ
ΝΤΑΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Κεντρικά Γραφεία

Ιθάκης 84

Αθήνα

Τηλεφωνικό κέντρο: 2130284225 - 6934888831

 

 

 

Ενώσεις

Φίλες και φίλοι καλησπέρα σας. Είναι ...
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ - 1) Η ...
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1.ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ...

Κινήματα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ...
Οι νταβατζήδες της πολιτικής παρέα με τους ...
1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΗ ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ...